Open image
 
CURR MIN AVG MAX
42.6 73.2 91.1 Katilo išėjimas
34.0 56.1 80.0 Katilo įėjimas
63.2 70.2 74.5 Boileris
47.0 50.4 57.1 Kolektorius
61.5 81.3 89.5 Akumuliacinė viršus
29.8 41.7 68.9 Akumuliacinė apačia
33.8 147.0 338.4 Kaminas
Ladomato siurblys
Boilerio vožtuvas
50.2 50.5 51.2 Palaikymo temperatūra
[Acu]
[LdS]
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[LdS]
[LdT]
Oro sklendės atidarymas
MENU