Open image
 
CURR MIN AVG MAX
44.7 63.8 79.9 Katilo išėjimas
32.5 61.6 81.5 Katilo įėjimas
69.7 75.2 79.0 Boileris
40.8 41.4 41.9 Kolektorius
77.8 80.8 86.0 Akumuliacinė viršus
34.1 57.1 86.0 Akumuliacinė apačia
41.6 84.7 222.4 Kaminas
33.9 34.5 35.1 Grįžtamas svetainė
30.3 32.8 33.8 Grįžtamas darbo kambarys
Ladomato siurblys
Boilerio vožtuvas
41.2 41.5 41.9 Palaikymo temperatūra
[Acu]
[LdS]
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
Saulės boilerio viršus
Kambarių temperatūra
Virtuvės grindys
Lauko trečiasis
2 akumuliacinė viršus
2 akumuliacinė antras
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
Recirkuliacija
Boilerių vožtuvas
Grindų galva
Recirkuliacija iš boilerio
Recirkuliacija iš saulės
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros kampas
Ventiliatoriaus greitis
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[LdS]
[DAC1]
MENU