Open image
 
CURR MIN AVG MAX
56.6 73.9 81.8 Katilo išėjimas
49.0 80.0 86.0 Akumuliacinė viršus
24.8 68.0 86.4 Akumuliacinė antras
24.5 56.8 85.7 Akumuliacinė trečias
24.1 46.8 86.0 Akumuliacinė apačia
Ladomato p. atidarymas
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
Saulės boilerio viršus
Kambarių temperatūra
Virtuvės grindys
Lauko trečiasis
2 akumuliacinė viršus
2 akumuliacinė antras
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
Recirkuliacija
Boilerių vožtuvas
Grindų galva
Recirkuliacija iš boilerio
Recirkuliacija iš saulės
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros kampas
Ventiliatoriaus greitis
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[LdS]
[DAC1]
MENU