Open image
 
CURR MIN AVG MAX
32.3 60.7 95.6 Katilo išėjimas
28.3 68.5 89.9 Akumuliacinė viršus
27.2 59.0 87.6 Akumuliacinė antras
26.6 47.5 87.0 Akumuliacinė trečias
26.6 35.8 87.2 Akumuliacinė apačia
Ladomato p. atidarymas
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[LdS]
[LdT]
Oro sklendės atidarymas
MENU